18. 11. 2019  12:18 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčeninách
Název tématu anglicky: Study of O-C Bond Dissociation Enthalpies of Methoxy Groups Present in Model and Naturally Occurring Compounds
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Abstrakt: V molekulách prírodných fenolových antioxidantov sa často vyskytujú metoxylové skupiny. Ich úloha pri zhášaní radikálov, rozdiel od fenolových OH skupín, doteraz detailnejšie študovaná nebola. Práca sa zameria najmä na termodynamiku homolytického štiepenia O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných aromatických zlúčeninách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.