14. 8. 2020  13:02 Mojmír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Název tématu anglicky:
Analytical methods for the deter-mination of authenticity of dairy products
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt:
Falšovanie mlieka, nesprávne označovanie a podvody, či už neúmyselné alebo úmyselné, sú celosvetovým a rastúcim problémom. Súčasné výzvy súvisiace s autentifikáciou potravín zahŕňajú veľa tém: najčastejšími podvodmi sú geografický chov, identifikácia plemena / odrody, výrobný postup, režim kŕmenia, technologické spracovanie, nedeklarované zložky, detekcia geneticky modifikovaných organizmov a substitúcia druhov. Na monitorovanie a kontrolu potravinovej bezpečnosti sú potrebné presné a spoľahlivé analytické metódy, aby sa zabezpečilo, že zložky obsiahnuté v potravinovom výrobku majú povahu a kvalitu deklarovanú predajcom. Preto sa vyvíjajú metódy založené na genomike, proteomike a metabolomike, aby sa obišli obmedzenia tradičných metodík.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.