Sep 21, 2020   8:17 p.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Title of topic in English:
Analytical methods for the deter-mination of authenticity of dairy products
State of topic:
approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Food Technology - IFSN FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Falšovanie mlieka, nesprávne označovanie a podvody, či už neúmyselné alebo úmyselné, sú celosvetovým a rastúcim problémom. Súčasné výzvy súvisiace s autentifikáciou potravín zahŕňajú veľa tém: najčastejšími podvodmi sú geografický chov, identifikácia plemena / odrody, výrobný postup, režim kŕmenia, technologické spracovanie, nedeklarované zložky, detekcia geneticky modifikovaných organizmov a substitúcia druhov. Na monitorovanie a kontrolu potravinovej bezpečnosti sú potrebné presné a spoľahlivé analytické metódy, aby sa zabezpečilo, že zložky obsiahnuté v potravinovom výrobku majú povahu a kvalitu deklarovanú predajcom. Preto sa vyvíjajú metódy založené na genomike, proteomike a metabolomike, aby sa obišli obmedzenia tradičných metodík.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.