26. 9. 2020  20:58 Edita
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Názov témy anglicky: Analytical methods for the deter-mination of authenticity of dairy products
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Falšovanie mlieka, nesprávne označovanie a podvody, či už neúmyselné alebo úmyselné, sú celosvetovým a rastúcim problémom. Súčasné výzvy súvisiace s autentifikáciou potravín zahŕňajú veľa tém: najčastejšími podvodmi sú geografický chov, identifikácia plemena / odrody, výrobný postup, režim kŕmenia, technologické spracovanie, nedeklarované zložky, detekcia geneticky modifikovaných organizmov a substitúcia druhov. Na monitorovanie a kontrolu potravinovej bezpečnosti sú potrebné presné a spoľahlivé analytické metódy, aby sa zabezpečilo, že zložky obsiahnuté v potravinovom výrobku majú povahu a kvalitu deklarovanú predajcom. Preto sa vyvíjajú metódy založené na genomike, proteomike a metabolomike, aby sa obišli obmedzenia tradičných metodík.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.