19. 2. 2020  18:58 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Názov témy anglicky: Analytical methods for the deter-mination of authenticity of dairy products
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt: Falšovanie mlieka, nesprávne označovanie a podvody, či už neúmyselné alebo úmyselné, sú celosvetovým a rastúcim problémom. Súčasné výzvy súvisiace s autentifikáciou potravín zahŕňajú veľa tém: najčastejšími podvodmi sú geografický chov, identifikácia plemena / odrody, výrobný postup, režim kŕmenia, technologické spracovanie, nedeklarované zložky, detekcia geneticky modifikovaných organizmov a substitúcia druhov. Na monitorovanie a kontrolu potravinovej bezpečnosti sú potrebné presné a spoľahlivé analytické metódy, aby sa zabezpečilo, že zložky obsiahnuté v potravinovom výrobku majú povahu a kvalitu deklarovanú predajcom. Preto sa vyvíjajú metódy založené na genomike, proteomike a metabolomike, aby sa obišli obmedzenia tradičných metodík.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.