28. 1. 2020  4:16 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Název tématu anglicky: Analytical methods for the deter-mination of authenticity of dairy products
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt: Falšovanie mlieka, nesprávne označovanie a podvody, či už neúmyselné alebo úmyselné, sú celosvetovým a rastúcim problémom. Súčasné výzvy súvisiace s autentifikáciou potravín zahŕňajú veľa tém: najčastejšími podvodmi sú geografický chov, identifikácia plemena / odrody, výrobný postup, režim kŕmenia, technologické spracovanie, nedeklarované zložky, detekcia geneticky modifikovaných organizmov a substitúcia druhov. Na monitorovanie a kontrolu potravinovej bezpečnosti sú potrebné presné a spoľahlivé analytické metódy, aby sa zabezpečilo, že zložky obsiahnuté v potravinovom výrobku majú povahu a kvalitu deklarovanú predajcom. Preto sa vyvíjajú metódy založené na genomike, proteomike a metabolomike, aby sa obišli obmedzenia tradičných metodík.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.