20. 10. 2020  14:42 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv podmienok extrakcie na antioxidačnú aktivitu vybraných rastlinných extraktov
Názov témy anglicky:
Influence of extraction conditions on antioxidant activity of selected plant extracts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Abstrakt:
Optimalizácia podmienok extrakcie antioxidačne účinných zložiek z vybraných rastlinných materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.