12. 12. 2019  17:30 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Název tématu anglicky: Analysis and modeling of multi-dimensional data by machine learning methods
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Abstrakt: Prístupy a metódy dolovania v údajoch, využívajúce strojové učenie je možné v súčasnosti aplikovať v rozličných oblastiach ako napríklad v ekonomike, zdravotníctve, hydrológií, priemysle a pod. Nutnými podmienkami sú dostupnosť dostatočne reprezentatívnej dátovej množiny a existencia vzoru, resp. závislosti v týchto dátach. Predložená práca sa zameriava na analýzu, predspracovanie a modelovanie multi-dimenzionálnych dát, vrátane trénovania a validácie modelov použitím metód strojového učenia. V práci je rozsiahly priestor na použitie rozličných existujúcich metód, napr. na hodnotenie významnosti veličín, ich selekciu, resp. zvyšovanie presnosti modelov, ako aj návrh vlastných metód študentom na tieto činnosti, podľa dosiahnutých výsledkov a aktuálnych potrieb. K riešeniu práce sú k dispozícií dostupné dáta z vybraných aplikačných oblastí. Súčasťou výstupu práce je aj program zabezpečujúci vykonanie celkového pracovného toku na daných doménových dátach; Pracovný tok by mal pozostávať z vhodne vybratých metód na predspracovanie a transformáciu dát, realizovanie trénovania vybraných typov modelov, vyčíslenie dosiahnutej presnosti modelov a predikciu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.