Nov 13, 2019   7:42 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza a modelovanie multi-dimenzionálnych údajov metódami strojového učenia
Title of topic in English: Analysis and modeling of multi-dimensional data by machine learning methods
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Summary: Prístupy a metódy dolovania v údajoch, využívajúce strojové učenie je možné v súčasnosti aplikovať v rozličných oblastiach ako napríklad v ekonomike, zdravotníctve, hydrológií, priemysle a pod. Nutnými podmienkami sú dostupnosť dostatočne reprezentatívnej dátovej množiny a existencia vzoru, resp. závislosti v týchto dátach. Predložená práca sa zameriava na analýzu, predspracovanie a modelovanie multi-dimenzionálnych dát, vrátane trénovania a validácie modelov použitím metód strojového učenia. V práci je rozsiahly priestor na použitie rozličných existujúcich metód, napr. na hodnotenie významnosti veličín, ich selekciu, resp. zvyšovanie presnosti modelov, ako aj návrh vlastných metód študentom na tieto činnosti, podľa dosiahnutých výsledkov a aktuálnych potrieb. K riešeniu práce sú k dispozícií dostupné dáta z vybraných aplikačných oblastí. Súčasťou výstupu práce je aj program zabezpečujúci vykonanie celkového pracovného toku na daných doménových dátach; Pracovný tok by mal pozostávať z vhodne vybratých metód na predspracovanie a transformáciu dát, realizovanie trénovania vybraných typov modelov, vyčíslenie dosiahnutej presnosti modelov a predikciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.