Nov 12, 2019   4:23 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcie
Title of topic in English: Removal of Trivalent Arsenic From Water by Adsorption Process
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ronald Zakhar
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ronald Zakhar
Summary: Bakalárska práca je zameraná na porovnanie účinnosti adsorpcie trojmocného arzénu As(III) na vybrané sorpčné materiály (aktívne uhlie, železom modifikované aktívne uhlie, zeolit, železom modifikovaný zeolit, oxid a hydroxid železitý a oxidy mangánu). Zároveň sa otestuje aj schopnosť adsorpcie As(III) na mikroorganizmy aktivovaného kalu.Pre najefektívnejší materiál sa opíše adsorpčná rovnováha, kinetika a termodynamika procesu. Ďalej bude skúmaná možnosť regenerácie a opätovného využitia tohto materiálu a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.