14. 12. 2019  9:50 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Odstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcie
Názov témy anglicky: Removal of Trivalent Arsenic From Water by Adsorption Process
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ronald Zakhar
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na porovnanie účinnosti adsorpcie trojmocného arzénu As(III) na vybrané sorpčné materiály (aktívne uhlie, železom modifikované aktívne uhlie, zeolit, železom modifikovaný zeolit, oxid a hydroxid železitý a oxidy mangánu). Zároveň sa otestuje aj schopnosť adsorpcie As(III) na mikroorganizmy aktivovaného kalu.Pre najefektívnejší materiál sa opíše adsorpčná rovnováha, kinetika a termodynamika procesu. Ďalej bude skúmaná možnosť regenerácie a opätovného využitia tohto materiálu a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.