18. 2. 2020  10:54 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Účinky plazmového ošetrenia na fyziológiu a sekundárne metabolity húb
Název tématu anglicky: Effects of Plasma Treatment on Fungal Physiology and Secondary Metabolites
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na sledovanie zmien v citlivosti na komerčné fungicídy a kinetiky produkcie aflatoxínov po vystavení aspergilov subinhibičným dávkam nízkoteplotnej plazmy. Zároveň sa bude sledovať genotoxický potenciál plazmou ošetrených aflatoxínov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.