26. 10. 2020  13:37 Demeter
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Název tématu anglicky: Characterisation of incinerator bottom ash (IBA) and its use as secondary raw material for industrial applications
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Ing. Eva Smrčková, CSc.
Abstrakt:
Miera triedenia odpadu, vrátane kompostovania, bola v roku 2016 na Slovensku 23 percent, kým miera skládkovania bola až 65 percent. Len desatina odpadu sa energeticky hodnocovala. Členské štáty EU, ktoré nespaľujú odpad, ho buď ukladajú na skládky alebo vyvážajú do iných krajín. Prvá alternatíva nie je udržateľná. Úspešné zníženie skládkovania ide ruka v ruke s využitím energetického zhodnocovania odpadov. Popol zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu (TKO) je z hľadiska množstva najvýznamnejším vedľajším produktom energetického zhodnocovania TKO. Priemyselná aplikácia tohto popola namiesto skládkovania je jedna z možností, ako daný odpad efektívne využiť. Možnosť jeho ďalšieho využitia v priemyselnej praxi však rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje chemické a fázové zloženie popola. V experimentálnej časti práce sa použije popol zo spaľovania TKO v OLO a.s. Bratislava.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.