8. 12. 2019  13:31 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.
Názov témy anglicky: Preparation and properties of inorganic-polymer composites suitable for 3D printing technology.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Abstrakt: V rámci projektu s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorej cieľom je príprava keramických súčiastok pre elektroniku bude diplomová práca zameraná na prípravu anorganicko-organických kompozitných materiálov vhodných pre 3D tlač. V práci sa bude sledovať vplyv množstva plniva Al2O3 na reologické, tepelné a mechanické vlastnosti pripraveného kompozitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSP prírodné a syntetické polyméry

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.