25. 5. 2020  3:07 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Príprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.
Názov témy anglicky:
Preparation and properties of inorganic-polymer composites suitable for 3D printing technology.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Abstrakt:
V rámci projektu s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorej cieľom je príprava keramických súčiastok pre elektroniku bude diplomová práca zameraná na prípravu anorganicko-organických kompozitných materiálov vhodných pre 3D tlač. V práci sa bude sledovať vplyv množstva plniva Al2O3 na reologické, tepelné a mechanické vlastnosti pripraveného kompozitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSP prírodné a syntetické polyméry

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.