19. 1. 2020  6:49 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.
Názov témy anglicky: Synthesis of CuAlO2 powders by sol-gel method.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Abstrakt: Delafosit, CuAlO2 je polovodič typu p a jeho štruktúra je vhodná na prípravu termoelektrických materiálov ako aj transparentných elektricky vodivých tenkých vrstiev. Bakalárska páca bude zameraná na prípravu tohoto typu materiálu vo forme prášku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.