Jan 18, 2020   3:40 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Účinky vybraných kovových komplexov na rakovinové bunky
Title of topic in English: Effects of selected metal complexes on tumor cells
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: Viaceré kovové prvky sú dôležitými súčasťami biologických molekúl. Synteticky pripravené komplexy niektorých kovov našli uplatnenie v terapii rozličných ochorení, vrátane terapie rakoviny. Cieľom práce bude štúdium účinku vybraných synteticky pripravených komplexných zlúčenín na báze kovu na rôzne typy nádorových buniek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.