19. 2. 2020  18:56 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Účinky vybraných kovových komplexov na rakovinové bunky
Názov témy anglicky: Effects of selected metal complexes on tumor cells
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Abstrakt: Viaceré kovové prvky sú dôležitými súčasťami biologických molekúl. Synteticky pripravené komplexy niektorých kovov našli uplatnenie v terapii rozličných ochorení, vrátane terapie rakoviny. Cieľom práce bude štúdium účinku vybraných synteticky pripravených komplexných zlúčenín na báze kovu na rôzne typy nádorových buniek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.