Sep 26, 2020   4:38 a.m. Edita
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Title of topic in English:
Innovative processing of secondary raw materials from talc mining.
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Summary:
Témou bakalárskej práce bude základná charakterizácia a spracovanie druhotnej suroviny, ktorá vzniká pri úprave a čistení mastenca. Mastenec je minerál zo skupiny fylosilikátov, ktorý má vrstevnatú štruktúru a mimoriadne široké využitie. Slovensko má jedno z najlepších svetových ložísk mastenca, ktorý sa používa pri výrobe farmaceutických a kozmetických výrobkov (liekov, púdrov, zubných pást, krémov, rúžov) ako aj pri výrobe stavebných hmôt, plastov a papiera. tiež obsahuje talk. Avšak pri jeho čistení vzniká aj veľké množstvo druhotnej suroviny, ktoré je zatiaľ nevyužité.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.