25. 1. 2020  23:33 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.
Názov témy anglicky: Innovative processing of secondary raw materials from talc mining.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Abstrakt: Témou bakalárskej práce bude základná charakterizácia a spracovanie druhotnej suroviny, ktorá vzniká pri úprave a čistení mastenca. Mastenec je minerál zo skupiny fylosilikátov, ktorý má vrstevnatú štruktúru a mimoriadne široké využitie. Slovensko má jedno z najlepších svetových ložísk mastenca, ktorý sa používa pri výrobe farmaceutických a kozmetických výrobkov (liekov, púdrov, zubných pást, krémov, rúžov) ako aj pri výrobe stavebných hmôt, plastov a papiera. tiež obsahuje talk. Avšak pri jeho čistení vzniká aj veľké množstvo druhotnej suroviny, ktoré je zatiaľ nevyužité.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.