14. 12. 2019  22:26 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandami
Název tématu anglicky: Spectroelectrochemical study of newly prepared titanium complex derivatives of salicylic acid with additional N- and O-ligands
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Karol Lušpai, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Karol Lušpai, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať elektrochemickým a spektroelektrochemickým štúdiom novo pripravených komplexných derivátov kyseliny salicylovej s titánom a doplnkovými N- a O-ligandami. U látok sa predpokladá farmakolgické využitie. Používanými metódami na štúdium budú jednak konvenčná elektrochémia (cyklická voltampérometria), ako aj spektroelektrochémia, pri ktorej sa zaznamenáva zmena spektrálneho signálu (UV-VIS-NIR, EPR) v priebehu elektrochemickej oxidácie resp. redukcie, čo umožňuje získať pomerne presný obraz o študovanej vzorke.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.