Jan 18, 2020   0:57 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Spektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandami
Title of topic in English: Spectroelectrochemical study of newly prepared titanium complex derivatives of salicylic acid with additional N- and O-ligands
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Karol Lušpai, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Karol Lušpai, PhD.
Summary: Práca sa bude zaoberať elektrochemickým a spektroelektrochemickým štúdiom novo pripravených komplexných derivátov kyseliny salicylovej s titánom a doplnkovými N- a O-ligandami. U látok sa predpokladá farmakolgické využitie. Používanými metódami na štúdium budú jednak konvenčná elektrochémia (cyklická voltampérometria), ako aj spektroelektrochémia, pri ktorej sa zaznamenáva zmena spektrálneho signálu (UV-VIS-NIR, EPR) v priebehu elektrochemickej oxidácie resp. redukcie, čo umožňuje získať pomerne presný obraz o študovanej vzorke.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.