15. 12. 2019  3:23 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov pomocou hydrogélov
Názov témy anglicky: Cleaning of model samples of historical artifacts using hydrogels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Abstrakt: Téma bakalárskej práce je zameraná na experimentálne overovanie využitia nových materiálov – hydrogélov - na odstránenie rôznych druhov nečistôt z povrchu výtvarných artefaktov na papierovej podložke. Študent bude spolupracovať v interdisciplinárnom tíme, ktorého súčasťou bude aj reštaurátor Slovenského národného múzea.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.