14. 12. 2019  8:46 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?
Názov témy anglicky: Are plastics part of the cultural heritage?
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Abstrakt: Napriek tomu, že plasty sa v horizonte histórie ľudstva považujú za novodobé materiály, predmety z nich sú súčasťou umeleckých zbierok galérií, depozitárov a expozícií múzeí, ako aj knižničných a archívnych dokumentov. Problémom je, že životnosť plastov je v porovnaní s inými - prírodnými organickými či anorganickými materiálmi (papier, drevo, vosky a iné) –pomerne nízka. Bakalárska práca bude zameraná na prieskum stupňa degradácie plastových materiálov v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine a vplyvu konzervačných postupov na ich stabilitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.