Nov 12, 2019   7:00 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Sú plasty súčasťou kultúrneho dedičstva?
Title of topic in English: Are plastics part of the cultural heritage?
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Summary: Napriek tomu, že plasty sa v horizonte histórie ľudstva považujú za novodobé materiály, predmety z nich sú súčasťou umeleckých zbierok galérií, depozitárov a expozícií múzeí, ako aj knižničných a archívnych dokumentov. Problémom je, že životnosť plastov je v porovnaní s inými - prírodnými organickými či anorganickými materiálmi (papier, drevo, vosky a iné) –pomerne nízka. Bakalárska práca bude zameraná na prieskum stupňa degradácie plastových materiálov v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine a vplyvu konzervačných postupov na ich stabilitu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.