14. 12. 2019  0:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Účinok nízkoteplotnej plazmy na viabilitu vláknitých húb v poréznych štruktúrach papiera
Názov témy anglicky: Účinok nízkoteplotnej plazmy na viabilitu vláknitých húb v poréznych štruktúrach papiera
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Abstrakt: Archívne dokumenty sú vplyvom nevhodného spôsobu skladovania často napádané mikroorganizmami, najčastejšie vláknitými hubami. Jednou z najnovších metód sterilizácie tejto časti kultúrneho dedičstva je využitie nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Jej povrchové sterilizačné účinky sú preukázané, ale doposiaľ neboli popísané jej účinky vo vnútorných štruktúrach sterilizovaného materiálu. Cieľom tejto práce je skúmanie účinkov plazmovej úpravy na životnosť vláknitých húb vo vnútorných štruktúrach papiera a to využitím vitálneho farbenia s možnosťou využitia fluorescenčných techník.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.