Dec 14, 2019   2:49 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Účinok nízkoteplotnej plazmy na viabilitu vláknitých húb v poréznych štruktúrach papiera
Title of topic in English: Účinok nízkoteplotnej plazmy na viabilitu vláknitých húb v poréznych štruktúrach papiera
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Summary: Archívne dokumenty sú vplyvom nevhodného spôsobu skladovania často napádané mikroorganizmami, najčastejšie vláknitými hubami. Jednou z najnovších metód sterilizácie tejto časti kultúrneho dedičstva je využitie nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Jej povrchové sterilizačné účinky sú preukázané, ale doposiaľ neboli popísané jej účinky vo vnútorných štruktúrach sterilizovaného materiálu. Cieľom tejto práce je skúmanie účinkov plazmovej úpravy na životnosť vláknitých húb vo vnútorných štruktúrach papiera a to využitím vitálneho farbenia s možnosťou využitia fluorescenčných techník.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.