24. 10. 2020  23:11 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vývoj novej metódy stanovenia pH v štruktúre materiálov
Název tématu anglicky:
Development of a new method of pH determination in the structure of materials
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Abstrakt:
Veľká časť kultúrneho dedičstva tvorená papierovými nosičmi informácií (knihy, archívne dokumenty, grafiky a pod.) postupne nenávratne degraduje. Degradácia je spôsobená prítomnými kyselinami ktoré sa v procese stabilizácie dokumentu neutralizujú. Proces neutralizácie je častokrát nekompletný, čo je spôsobené nehomogénnou štruktúrou papiera a zvolenou technológiou deacidifikácie. V súčasnej dobe však neexistuje metóda, ktorá by bola schopná kvantitatívne popísať distribúciu pH v štruktúrach papiera. Cieľom tejto práce je testovanie nových acidobázických indikátorov, ktoré by boli vhodné na mikroskopické sledovanie pH v knižných dokumentoch po procese deacidifikácie (neutralizácie). Okrem úvodu do problematiky metód využívaných na zachovanie knižných dokumentov, sa študent oboznámi s metódami stanovenia pH a iných kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík papiera, materiálovou podstatou skúmaných objektov, obrazovou analýzou a mikroskopickou analýzou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.