Dec 15, 2019   0:20 a.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj novej metódy stanovenia pH v štruktúre materiálov
Title of topic in English: Development of a new method of pH determination in the structure of materials
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Summary: Veľká časť kultúrneho dedičstva tvorená papierovými nosičmi informácií (knihy, archívne dokumenty, grafiky a pod.) postupne nenávratne degraduje. Degradácia je spôsobená prítomnými kyselinami ktoré sa v procese stabilizácie dokumentu neutralizujú. Proces neutralizácie je častokrát nekompletný, čo je spôsobené nehomogénnou štruktúrou papiera a zvolenou technológiou deacidifikácie. V súčasnej dobe však neexistuje metóda, ktorá by bola schopná kvantitatívne popísať distribúciu pH v štruktúrach papiera. Cieľom tejto práce je testovanie nových acidobázických indikátorov, ktoré by boli vhodné na mikroskopické sledovanie pH v knižných dokumentoch po procese deacidifikácie (neutralizácie). Okrem úvodu do problematiky metód využívaných na zachovanie knižných dokumentov, sa študent oboznámi s metódami stanovenia pH a iných kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík papiera, materiálovou podstatou skúmaných objektov, obrazovou analýzou a mikroskopickou analýzou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.