29. 1. 2020  0:55 Gašpar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj novej metódy stanovenia pH v štruktúre materiálov
Názov témy anglicky: Development of a new method of pH determination in the structure of materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Abstrakt: Veľká časť kultúrneho dedičstva tvorená papierovými nosičmi informácií (knihy, archívne dokumenty, grafiky a pod.) postupne nenávratne degraduje. Degradácia je spôsobená prítomnými kyselinami ktoré sa v procese stabilizácie dokumentu neutralizujú. Proces neutralizácie je častokrát nekompletný, čo je spôsobené nehomogénnou štruktúrou papiera a zvolenou technológiou deacidifikácie. V súčasnej dobe však neexistuje metóda, ktorá by bola schopná kvantitatívne popísať distribúciu pH v štruktúrach papiera. Cieľom tejto práce je testovanie nových acidobázických indikátorov, ktoré by boli vhodné na mikroskopické sledovanie pH v knižných dokumentoch po procese deacidifikácie (neutralizácie). Okrem úvodu do problematiky metód využívaných na zachovanie knižných dokumentov, sa študent oboznámi s metódami stanovenia pH a iných kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík papiera, materiálovou podstatou skúmaných objektov, obrazovou analýzou a mikroskopickou analýzou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.