19. 2. 2020  1:10 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Názov témy anglicky: Synthetic use of 1,4-dicyano-2,3,5,6-tetrachlorobenzene and 1,4-dicyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzene for the preparation of novel heterocycles exhibiting opto-electronic properties and biological activity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť prehľad o chémii komerčne dostupných derivátov 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu v oblasti syntézy nových heterocyklických zlúčenín . Využitím reaktivity chlóru, fluóru a kyanoskupiny pokúsiť sa o prípravu nových benzotiofénových a benzoditiofénových derivátov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.