14. 12. 2019  0:59 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Název tématu anglicky: Synthetic use of 1,4-dicyano-2,3,5,6-tetrachlorobenzene and 1,4-dicyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzene for the preparation of novel heterocycles exhibiting opto-electronic properties and biological activity
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť prehľad o chémii komerčne dostupných derivátov 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu v oblasti syntézy nových heterocyklických zlúčenín . Využitím reaktivity chlóru, fluóru a kyanoskupiny pokúsiť sa o prípravu nových benzotiofénových a benzoditiofénových derivátov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.