6. 12. 2019  14:30 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zmeny v lokalizácii fluorescenčných markerov bunkových organel po expresii P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Název tématu anglicky: Changes in the localization of fluorescence markers of cellular organelles after expression of P-glycoprotein in leukemic cells
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Abstrakt: V predchádzajúcej práci (Elefantova a kol., 2018) sme ukázali, že P-glykoproteín obmedzuje bunkovú lokalizáciu mitochondriálneho markera JC-1. Témou bakalárskej práce bude určiť, či k tomu dochádza aj pri bunkovej lokalizácii markerov iných organel, napr. Lysotracker.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.