Jan 22, 2020   11:41 a.m. Zora
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nekompetitívne inhibítory P-glykoproteínu a ďalších ABC transportérov
Title of topic in English: Non-competitive inhibitors of P-glycoproetin and other ABC transporters
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Summary: Viaclieková rezistencia neoplastických buniek vyvoláva ich zníženú citlivosť voči viacerým cytotoxickým látkam. Jednou z najčastejších príčin vzniku viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia P-glykoproteínu (P-gp), člena rodiny ABC transportérov, ktorý pôsobí ako efluxná pumpa. V súčasnosti poznáme nové inhibítory tejto efluxnej pumpy. Táto práca bude zameraná na sledovanie inhibičnej aktivity týchto látok v P-gp pozitívnych variantách myšej leukemickej línie L1210.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.