Dec 11, 2019   8:52 a.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie látkami indukovanej autofágie a apoptózy v leukemických bunkách
Title of topic in English: Comparison of substance-induced autophagy and apoptosis in leukemic cells
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Summary: Autofágia je evolučne konzervovaný intracelulárny degradačný proces udržujúci homeostázu v bunke. Nejedná sa o priamy proces smrti bunky, ale o tzv. bunkový samokanibalizmus, pretože touto cestou si bunka degraduje vlastné proteíny, prípadne organely, a teda je schopná prežiť aj počas hladovania. Apoptóza je kontrolovaný, energeticky závislý typ bunkovej smrti a môže postihnúť samostatné bunky alebo aj ich zhluky. V tejto práci sa zameriame na sledovanie indukcie týchto dvoch typov bunkovej smrti vyvolanej cytotoxickými látkami na myšiu leukemickú líniu L1210 s alebo bez expresie P-glykoproteínu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.