Nov 18, 2019   4:08 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modifikácia MoS2 nanočastíc pre ich využitie v diagnostike a terapii
Title of topic in English: Modification of MoS2 nanoparticles for their use in diagnostics and therapy
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: Nanočastice v súčasnosti predstavujú veľmi zaujímavý materiál z hľadiska ich širokého uplatnenia v priemysle, ale aj v medicíne. Rôzne typy nanočastíc možno využiť pri diagnostike ochorení alebo po ich vhodnej modifikácii aj v samotnej terapii. Cieľom tejto záverečnej práce bude pripraviť modifikované nanočastice molybdén disulfidu potenciálne využiteľné pri terapii nádorových ochorení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.