Nov 14, 2019   4:11 a.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Biologické účinky nanočastíc
Title of topic in English: Biological effects of nanoparticles
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: Nanočastice vďaka svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam predstavujú zaujímavý materiál využiteľný v rozličných odvetviach ľudskej činnosti. Výroba a používanie nanočastíc však môže so sebou okrem pozitívnych účinkov priniesť aj nežiadúce efekty. Cieľom tejto práce bude študovať biologické účinky vybraných nanočastíc na živočíšnych bunkách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.