8. 12. 2019  1:30 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Syntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektory
Názov témy anglicky: Solid phase synthesis of functional poly(amido amine)s as potential gene vectors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Abstrakt: Syntéza na pevnej fáze je technika umožňujúca prípravu oligomérov a polymérov s presnou mólovou hmotnosťou a zložením. Macromolekuly rastú z pevnej mikročastice presne opakovanými krokmi. Jednou z aplikácií takýchto polymérov sú génové vektory. Princípom je prenos bioaktívnej molekuly napríklad DNA cez bunkovú membránu. Cieľom projektu je syntéza poly(amido amín)ov z obnoviteľného monoméru Tulipalínu A, ktorý obsahuje vo svojej štruktúre laktónový kruh a exo dvojitú väzbu, a z diamínov postupným striedanvým napájaním týchto komonomérov na pevnú podporu. Po odštiepení bude polymér charakterizovaný pomocou GPC,MALDI-MAS a NMR.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.