14. 11. 2019  0:08 Irma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Syntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektory
Název tématu anglicky: Solid phase synthesis of functional poly(amido amine)s as potential gene vectors
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Abstrakt: Syntéza na pevnej fáze je technika umožňujúca prípravu oligomérov a polymérov s presnou mólovou hmotnosťou a zložením. Macromolekuly rastú z pevnej mikročastice presne opakovanými krokmi. Jednou z aplikácií takýchto polymérov sú génové vektory. Princípom je prenos bioaktívnej molekuly napríklad DNA cez bunkovú membránu. Cieľom projektu je syntéza poly(amido amín)ov z obnoviteľného monoméru Tulipalínu A, ktorý obsahuje vo svojej štruktúre laktónový kruh a exo dvojitú väzbu, a z diamínov postupným striedanvým napájaním týchto komonomérov na pevnú podporu. Po odštiepení bude polymér charakterizovaný pomocou GPC,MALDI-MAS a NMR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.