Nov 12, 2019   1:56 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Syntéza funkčných poly(amido amín)ov na pevnej fáze aplikovateľnými ako génové vektory
Title of topic in English: Solid phase synthesis of functional poly(amido amine)s as potential gene vectors
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Summary: Syntéza na pevnej fáze je technika umožňujúca prípravu oligomérov a polymérov s presnou mólovou hmotnosťou a zložením. Macromolekuly rastú z pevnej mikročastice presne opakovanými krokmi. Jednou z aplikácií takýchto polymérov sú génové vektory. Princípom je prenos bioaktívnej molekuly napríklad DNA cez bunkovú membránu. Cieľom projektu je syntéza poly(amido amín)ov z obnoviteľného monoméru Tulipalínu A, ktorý obsahuje vo svojej štruktúre laktónový kruh a exo dvojitú väzbu, a z diamínov postupným striedanvým napájaním týchto komonomérov na pevnú podporu. Po odštiepení bude polymér charakterizovaný pomocou GPC,MALDI-MAS a NMR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-PKG Plastics and Rubber

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.