Nov 12, 2019   1:21 a.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium zmien v zastúpení vybraných sfingolipidov u nádorových buniek
Title of topic in English: Study of changes in proportions of selected sphingolipids in cancer cells
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: Sfingolipidy predstavujú veľkú, štruktúrne rozmanitú skupinu molekúl, ktoré majú význam v regulácii kľúčových fyziologických procesov. Zmeny v zastúpení hlavných bunkových sfingolipidov môžu rozhodnúť o tom či bude bunka proliferovať alebo naopak spustí proces bunkovej smrti. Schopnosť cielene zasiahnuť do metabolizmu týchto biologicky aktívnych molekúl môže predstavovať účinný nástroj v boji s rôznymi chorobami. Cieľom tejto záverečnej práce bude študovať zmeny v zastúpení vybraných bunkových sfingolipidov u niektorých typov rakovinových buniek po zásahu do sfingolipidového metabolizmu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.