31. 5. 2020  16:45 Petronela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Moderné formy a trendy online marketingu
Názov témy anglicky:
Modern Forms and Trends in Online Marketing
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Martina Kuperová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Abstrakt:
Technológie sa vo svete neustále vyvíjajú a preto aj marketing sa musí týmto masívnym zmenám prispôsobovať. Cieľom diplomovej práce je identifikovať súčasné trendy a navrhnúť úpravy analyzovaných foriem online marketingu. Práca vychádza z teoretických poznatkov riešenej problematiky a v nadväznosti na ne analyzuje súčasný stav moderných foriem internetového marketingu, špecifických nástrojov jeho jednotlivých prvkov a navrhuje nové formy a postupy marketingovej komunikácie, ktoré prispejú k zlepšeniu používania daných komunikačných médií a technológií. Cieľom je zjednodušenie propagovanie produktov a poskytovania dodatočných služieb, zlepšenie dostupnosti informácií ohľadom správania sa spotrebiteľa a komunikácie s ním, zvýšenie predaja, rozšírenie obchodného potenciálu a budovanie povedomia o značke.  Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.