18. 11. 2019  15:31 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Názov témy anglicky: Office Building - monolithic reinforced conrete structure
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Abstrakt: Statická a dynamický analýza vybraných prvkov nosnej železobetónovej monnolitickej konštrukcie administratívnej budovy. Podrobný výpočet zvislých a horizontálnych (vietor, seizmicita) zaťažení stužujúcich prvkov Výkresy tvaru a výstuže vybraných prvkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.