17. 11. 2019  23:15 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov
Názov témy anglicky: Crystallization as a driving force in the synthesis of enantiomerically pure α-amino acids and β-aminoketones.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Abstrakt: Literárna rešerš – Kritická analýza kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov. Experimentálna časť – Stereoselektívna syntéza univerzálneho prekurzoru pre γ-funkcionalizované α-amino-γ-oxobutánové kyseliny a β-aminoketónov. Štúdium ich transformácií na dôležité enantiomérne čisté stavebné bloky organickej syntézy. Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyzikálno – chemickými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.