Jan 19, 2020   8:25 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov
Title of topic in English: Crystallization as a driving force in the synthesis of enantiomerically pure α-amino acids and β-aminoketones.
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Summary: Literárna rešerš – Kritická analýza kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónov. Experimentálna časť – Stereoselektívna syntéza univerzálneho prekurzoru pre γ-funkcionalizované α-amino-γ-oxobutánové kyseliny a β-aminoketónov. Štúdium ich transformácií na dôležité enantiomérne čisté stavebné bloky organickej syntézy. Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyzikálno – chemickými metódami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.