20. 11. 2019  17:39 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Chemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látok
Názov témy anglicky: Chemoselective reductions in stereoselective synthesis of natural substances
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Abstrakt: Literárna rešerš – Izolácia, biologické vlasnosti a príprava syn-γ-hydroxynorvalínu, γ-oxonorvalínu a norvalínu. Chemoselektívna deoxygenácia a protodenitračné transformácie v syntéze prírodných látok. Experimentálna časť – Stereoselektívna syntéza prírodných látok syn-γ-hydroxynorvalínu, γ-oxonorvalínu a norvalínu.využitím chemoselektívnych redukcií. Štúdium protodenitračných transformácií nitrozlúčenín, Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyzikálno – chemickými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.