Dec 11, 2019   9:15 a.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizácii
Title of topic in English: Stereoselective aza-Henry reactions based on crystallization
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Summary: Literárna rešerš – Stereoselektívne varianty aza-Henryho reakcie. Experimetálna časť – Stereoselektívna syntéza α-amino-β-nitro kyselín využitím aza-Henryho reakcie poháňanej kryštalizáciou. Štúdium ich transformácií na prírodné látky. Identifikácia pripravených zlúčenín dostupnými fyzikálno – chemickými metódami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.