Jan 20, 2020   4:05 a.m. Dalibor
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie.
Title of topic in English: Isolation of resistant microorganisms from well waters
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Summary: Študent bude pracovať samostatne v laboratóriu so vzorkami vody zo Slovenskej Republiky. Jeho úlohou bude izolovať a identifikovať polyfázovým prístupom mikroorganizmy, vyselektované na živných médiách s prídavkom antibiotík, ktoré sa používajú v klinickej praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.