Nov 22, 2019   6:52 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli
Title of topic in English: Methicillin resistant staphylococci in clinic samples
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Summary: Študent sa zameria na izoláciu Staphylococcus sp. z rôzneho prostredia (voda, budovy, potraviny...). Úlohou študenta bude overiť citlivosti vybraných izolátov na antibiotiká,určiť faktory patogenity. Študent sa naučí používať základné mikrobiologické metódy ako aj základné techniky molekulovej biológie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.