21. 1. 2020  5:49 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Názov témy anglicky: Evaluation of qualitative parameters of selected types of honey
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Abstrakt: Študentka popíše ako vzniká med, jeho chemické zloženie, druhy medu, jeho vlastnosti a spôsoby spracovania. V praktickej časti práce bude sledovať kvalitatívne parametre vybraných druhov medu a vplyv jeho spracovania na obsah nežiaducich látok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.