3. 6. 2020  8:16 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Názov témy anglicky:
Sucrose substitutes in the cereal products making
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Abstrakt: Študent charakterizuje jednotlivé náhrady cukru, ktoré sa využívajú v pekárenskej technológii. V praktickej časti bude nahrádzať sacharózu v receptúre cereálnych výrobkov jednotlivými náhradami cukru a stanoví kvalitatívne parametre týchto výrobkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.