14. 11. 2019  10:29 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmoty
Názov témy anglicky: Stabilization of crane load oscillation using additional mass
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Abstrakt: Charakterizujte prevádzkové stavy vyvolávajúce kývanie bremena žeriava. Uveďte prehľad metód pre stabilizáciu kývania bremena žeriava. Formulujte matematický model kývania bremena bez prídavnej hmoty a s prídavnou hmotou. Analyzujte vplyvy a možnosti stabilizácie kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmoty.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.